Saklanan Ücret

Saklanan ücret [1] (Reservation wage[2]): İş piyasasına girme aşamasında tercih edilen en düşük ücrettir.[3] Kadınların işe girmek için daha düşük ücretler kabul etmesi söz konusudur.

[1] Aysıt Tansel, 2012, 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış, http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/Isgucu-Piyasasina-Bakis-.pdf

[2]Angela Cipollone, Eleonora Patacchini ve Giovanni Vallanti, 2012, Women Labor Market Performance in Europe: Trends and Shaping Factors, http://www.neujobs.eu/sites/default/files/event/2012/03/VALLANTI-REPORT_complete.pdf

[3]John T. Addison, José A. F. Machado ve Pedro Portugal, 2010, The Reservation Wage Unemployment Duration Nexus, Banco de Portugal, https://www.bportugal.pt/en-US/BdP%20Publications%20Research/wp201026.pdf