Refah Rejimi

Refah rejimi (Welfare regime): “Refah rejimi” kavramı devletlerin sosyal politikalarına şekil verirken, diğer yandan ‘vatandaşlık rejiminin vatandaşlar arasında nasıl bir dayanışma modeline dayandığını’ anlatmaktadır ve ülkenin refah rejimi, sosyal hizmetlerin arzının kamu, aile ve piyasa arasında nasıl paylaşıldığı ile tanımlanmaktadır. [1]

[1] Şemsa Özar ve Burcu Yakut-Çakar, 2012, Aile, Devlet ve Piyasa Kıskacında Boşanmış Kadınlar, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, 16, http://www.feministyaklasimlar.org/sayi-16-subat-2012/aile-devlet-ve-piyasa-kiskacinda-bosanmis-kadinlar/