Özelleştirme Yanlılığı

Özelleştirme/metalaştırma yanlılığı (Privatization/commodification bias[1]): ‘Daha önce kamusal olarak sağlanan, ya da topluma ait kaynaklardan olan bilginin, yaşam formlarının ve ürünlerin aşırı nesneleştirilmesi’dir.[2]

[1] UN Women, 2014, Reading Paper Series on Care Economy Book

[2] Nilüfer Çağatay ve Korkut Ertürk, 2004, Gender and globalization: a macroeconomic perspective, http://www.ilo.org/legacy/english/integration/download/publicat/4_3_204_wcsdg-wp-19.pdf.