Ortak Zemin Medyası

Ortak zemin medyası çatışmanın işbirlikçi eyleme dönüşümünü; radyo, TV, film, baskı ve internet gibi iletişim kanallarını kullanarak destekler. Amaç, sonuç arayışını teşvik ederken tartışmalı problemlerin bilgilendirici ve eğlendirici şekillerde incelebileceğini göstermektir.

Yaşama Dair Vakıf sözlüğünden alınmıştır.