Ortak zemin (Common Ground) yaklaşımı

Ortak zemin yaklaşımı, anlaşmazlıkları çözmek için kullanılan, ilgili tarafların birbirlerinin farklılıklarını anladığı ve bu farklılıklara saygı duyduğu ve iki taraf için de faydalı bir anlaşmaya varılan bir metottur. Buna bazen kooperatif, iş birlikçi veya kazan-kazan yaklaşımı denir ve bireyler arasındaki günlük küçük anlaşmazlıklardan toplulukları ayıranlara kadar her türlü çatışmaya uygulanabilir.