Nüfusun Atalet Oranı

Nüfusun atalet oranı[1] (Inertia rate of population or ‘Not in education, not in labor force’): ‘Ne eğitime devam eden ne de çalışan’ nüfus oranı olarak tanımlanmaktadır.[2] Bu nüfusun çoğunluğunu ise kadınlar oluşturmaktadır. Büyük oranda ev içi sorumlulukların eşit bir şekilde paylaşılmamasından kaynaklı bu durumun Türkçe’de yaygın bir şekilde atalet kelimesiyle ifade edilmesi ise kadınların maruz kaldığı ayrımcılığı görmezden gelmekle kalmamakta, aynı zamanda bu ayrımcılığa hizmet etmektedir.

[1] TİSK, 2008, OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler, https://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/289_oecd_ulkelerinde_kadinlar/pdf_289_oecd_ulkelerinde_kadinlar.pdf

[2] TİSK, 2008, OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler, https://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/289_oecd_ulkelerinde_kadinlar/pdf_289_oecd_ulkelerinde_kadinlar.pdf