Müzakere

Müzakere çatışmalı tarafların birbirlerinin ihtiyaçlarını, kaygılarını ve çıkarlarını keşfederek ve gözeterek ortak bir çözüme ulaşmaya çalışmalarını ifade eder.

Yaşama Dair Vakıf sözlüğünden alınmıştır.