Müzakere

Müzakere, çatışmalı tarafların birbirlerinin ihtiyaçlarını, kaygılarını ve çıkarlarını keşfederek ve gözeterek ortak bir çözüme ulaşmaya çalışmalarını ifade eder.