Muhalefete dayalı çatışma – işbirliğine dayalı çatışma (Adversarial versus cooperative approaches to conflict):

Uyuşmazlıkların çözümüne yönelik muhalefete dayalı yaklaşımlar, çatışan tarafların kendilerini birbiriyle uyuşmayan sonuçlar için rekabet eden rakipler olarak algılamasıyla ortaya çıkar. Buna karşın, işbirliğine dayalı problem çözme yaklaşımı herkesin çıkarlarına hitap eden ve karşılıklı olarak yararlı olan çözümler bulmak için kaynakları birleştirir.