Meydan Modeli

Meydan modeli sivil toplumun demokratikleşmesinde dönüştürücü gücü ortaya çıkarmak için sivil toplum dünyasının kendi uzmanlık alanlarını ve farklılıklarını içererek, ortak sorunlar etrafında birbiriyle konuşması, birbirini dinlemesi, anlaması ve iş birliği içeren çözümler geliştirmesini kolaylaştırmak adına geliştirilmiş bir model/platform/zemin.

Yaşama Dair Vakıf sözlüğünden alınmıştır.