Makroekonomik Politikalarda Toplumsal Cinsiyet Yanlılığı

Makroekonomik politikalarda toplumsal cinsiyet yanlılığı (Gender bias in macroeconomic policy[1]): Makroekonomik politikaların erkeklerin yararına olması durumudur. Makroekonomik politikalar göz önüne alındığında bu yanlılığın özellikle ekmeği kazanan erkek yanlılığı (Bkz. Evi geçindiren erkek yanlılığı), deflasyon yanlılığı, özelleştirme yanlılığı, yanlı politikalar ve hatalı yatırımlarda ortaya çıktığı görülmektedir. Deflasyon yanlılığında merkez bankaları enflasyonu belirli bir değerin altında tutmaya çalışmakta ve eğer ekonomik döngü olumsuz bir gidişata sahip olursa kamu harcamalarında kısıtlamaya gitmektedirler. Bu kısıtlamaların en öncelikli mağdurları ise kadınlar olmaktadır. Bunun yanı sıra yine benzer bir şekilde kadınlar özelleştirme esnasında piyasaya dahil edilmeyen üretimlerin değer karşılığının azalmasıyla yüzleşerek ücretsiz olarak gerçekleştirdikleri işlerin yükünü daha fazla yüklenmektedir. Bu duruma örnek olarak özellikle devlet hastanelerinin özelleştirmesi verilmektedir. Kadınlar devlet tarafından sağlanan bakım hizmetinin ücret karşılığında olması durumunda bu hizmeti evlerinde ücretsiz bir şekilde vermeye itilmektedir. Bu noktada yanlılık içeren tüm makroekonomik politikalar yalnızca kadınlara yönelik sömürünün derinleşmesini değil, aynı zamanda sağlık, refah ve toplumsal dengenin kurulması aşamasında da olumsuz sonuçlar üretmektedir.[2]

[1]UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] Diane Elson, 2002, Macroeconomics and Macroekonomic Policy from a Gender Perspective, Public Hearing of Study Comission ‘Globalisation of the World Economy-Challenges and Responses’, http://www.cepal.org/mujer/curso/elson3.pdf