Kuvvetler Ayrılığı

Kuvvetler ayrılığı, gücü elinde tutan kişinin /kişilerin yetkilerinin kısıtlanmasını ya da gücün merkezileşmesini engellemek için devletin yasama, yürütme ve yargı işlevlerinin birbirinden farklı kurumlar tarafından yürütülmesi.

Denge ve denetleme mekanizmalarının düzgün çalıştığı bir demokraside yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrıdır, bağımsızdır; hiçbiri diğerinden daha güçlü değildir. Yasaları yapanlarla onları uygulayanlar aynı kişi veya kurumlar değildir. Yasalar, yargı tarafından, yani devletin organlarından bağımsız mahkemelerce, adil, tarafsız ve tutarlı bir biçimde uygulanır. (bkz: hukuk devleti ilkesi) Gelişmiş bir demokraside, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin yanısıra; medya, vatandaş, sivil toplum ve yerel yönetimler de denge denetleme rolü üstlenirler.

Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.