Konu bazlı diyalog (issue-based dialogue)

Konu bazlı diyalog farklı siyasi, toplumsal, kültürel, etnik vb. arka planlara sahip ve farklı alanlarda çalışmalar yürüten STK’ların ortak bir konu/mesele etrafında bir araya gelip, uzmanlık alanları, farklılıkları ve deneyimleri doğrultusunda müzakere ve istişare etmesi ve bu tartışmalar esnasında iş birliği olanaklarını keşfetmesidir.

Yaşama Dair Vakıf sözlüğünden alınmıştır.