Kendi Hesabına Çalışma

Kendi hesabına çalışma[1] (Self-employment): Kendi hesabına çalışmanın tanımlanması ile ilgili literatürde farklı tartışmalar vardır. Bu kategoride yer alan faaliyetlerin çoğunluğu enformel ekonomi içerisinde yer almaktadır, bu da tanımın yapılmasını zorlaştırmaktadır. İşletmesini yöneterek üretim süreçlerini, dağıtım kanallarını ya da verdiği hizmeti geliştiren, yenilikçi metotları takip eden bir girişimci de kendi hesabına çalışan biri olarak tanımlanırken, işsiz bir kişiden farklı faaliyetlerde bulunmayan ama bir gelire sahip bulunan kişi de bu tanıma girebilmektedir.[2]

[1] TİSK, 2008, OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler, https://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/289_oecd_ulkelerinde_kadinlar/pdf_289_oecd_ulkelerinde_kadinlar.pdf

[2] Naci Gündoğan, 1999, Kendi hesabına Çalışma: Kavram, ölçüm ve özellikleri, http://ekonomikyaklasim.org/pdfs2/EYD_V10_N34_A04.pdf.