Kemer Sıkma Politikaları

Kemer sıkma politikaları (Austerity policies [1]): Hükümetin bütçe açığını azaltmak için vergi arttırımı, harcamalarda kısıntı gibi yöntemlere başvurduğu politikalardır. Bu tür dönemler kadınların, özelde de yoksul ve işsiz kadınların daha fazla ayrımcılığa uğradığı zamanlar olarak yorumlanmaktadır.

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights