Kazanım

Öğretim programlarında herhangi bir etkileşim sonucunda bireyin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanda edinmeleri hedeflenen becerilerdir.

*Psikomotor: Herhangi bir eylemi belirli bir beceri ölçüsüne göre yapabilme.

*ERG Sözlüğünden alınmıştır.