Katılımcılık

Katılımcılık, vatandaşların kendi yaşamlarını ve toplumu doğrudan etkileyen kamu politikalarını yönlendirmek üzere, siyasi karar alma mekanizması ve yönetim süreçlerine, temsil yolu ile ya da doğrudan dahil olmaları.

Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.