Karnizm

Karnizm latince ‘karn’ kökünden türemiş bir kavramdır. ‘Karn’ etçilik demektir, etçillik değil.

Etin biyolojik bir ihtiyaç değil, psikolojik ve sosyolojik bir istek haline gelmesi

nedeniyle, hayvan yemenin “normal” olduğu savunan görüştür.