Kapsayıcı Büyüme

Kapsayıcı büyüme (Inclusive growth[1]): Kapsayıcı büyüme herkesin büyüme sürecine dahil olduğu ve bu büyümeden elde edilen faydanın herkes tarafından paylaşıldığına emin olunan bir büyüme modelidir; yoksulların yüzleştiği zorlukların, özellikle de sürece katılımlarının önündeki engellerin ortadan kaldırılması bu modelin temel çıkış noktasıdır.[2] Dünya bankasının tanımına göre ise kapsayıcı büyüme ekonomik büyümenin hem hızına hem de örüntüsüne işaret eder. Dünya bankasının yaklaşımına göre mutlak yoksulluğun azaltılması için ekonomik büyümenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi önceliklidir. Bu büyümenin uzun vadede sürekli olabilmesi içinse, tüm sektörler için geçerli olması ve ülkenin işgücünün tamamını etkin bir şekilde kapsaması gerekir. Dolayısıyla bu yaklaşıma göre mikro hem de makro düzeydeki değişkenler arasında doğrudan bir ilişki vardır; kapsayıcılık pazarlara ve kaynaklara erişim anlamında eşit olanaklara sahip olmak ve işletmeler ve kişiler için tarafsız düzenlemelerin varlığını işaret etmektedir.[3]

[1]Naila Kabeer, 2012, Women’s Economic Empowerment and Inclusive Growth: Labour Markets and Enterprise Development, SIG Working Paper, http://www.idrc.ca/EN/Documents/NK-WEE-Concept-Paper.pdf

[2] Rafael Ranieri ve Raquel Almeida Ramos, 2013, Inclusive Growth: Building Up a Concept, International Policy Center for Inclusive Growth, http://www.ipc-undp.org/pub/IPCWorkingPaper104.pdf

[3] OECD, 2014, Report on the OECD Framework for Inclusive Growth, Meeting of the OECD Council At Ministerial Level, Paris, https://www.oecd.org/mcm/IG_MCM_ENG.pdf