Kadınların Toprağa ve Üretken Mallara Erişimi

Kadınların toprağa ve üretken mallara erişimi (Women’s access to land and productive assets[1]): Küresel anlamda gıda güvenliği ancak toprağa ve üretken mallara erişim ile mümkündür. Kadınların kırsal ekonomi içerisinde sahip olduğu önemli rol dikkate alındığında kadınların toprağa ve üretken mallara erişiminin sağlanması ile tarım ekonomisindeki rollerinin güçleneceği savunulmaktadır.[2]

[1]UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.

[2] The Enocis Continuing Education Blog for the Underserved, 2008, Women’s Secure Access to Land and Productive Assets, https://enocis.wordpress.com/2008/08/21/womens-secure-access-to-land-and-productive-assets/.