Kadınların Piyasalara Eşit Erişimi

Kadınların piyasalara eşit erişimi (Women’s equitable access to markets[1]): Kadınların özellikle enformel sektörde ürettikleri ürünlerin piyasada karşılık bulması, kadın girişimcilerin piyasa içerisinde kendilerine yer bulması oldukça zor bir şekilde gerçekleşmektedir, çünkü bu erişim aslen, yoğunluklu olarak erkeklerden oluşan ağlar üzerinden gerçekleşmektedir. Bu konuda kadın girişimcilerin desteklendiği, kadınların ürettiği ürünlerin piyasa içerisinde pozitif ayrımcılığa uğradığı bir uygulama geliştirerek kadınların piyasaya eşit erişimi savunulmaktadır.

[1]UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.