Kadınların Kesintiye Uğrayan İş Yaşamları

Kadınların kesintiye uğrayan iş yaşamları (Women’s interrupted working life[1]): Kadınların, özellikle çocuk sahibi olma sonrasında çalışma hayatları sıklıkla kesintiye uğramaktadır. Çocuk bakımının ve ev içindeki işlerin kadınlar tarafından devam ettirilmesi yönündeki eğilim, bu kesintinin kadını iş gücünden ayıracak noktaya getiren etmenlerden biri olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda kriz dönemlerinde işten çıkarmalarda da kadınların öncelikli olarak tercih edilmesi istihdama katılım ve iş yaşamları açısından kesintilerin sık bir şekilde yaşanmasına neden olmaktadır.

[1]UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights