Kadının Özne Oluşu

Kadının özne oluşu (Women’s agency): Kadının özne oluşu, bir kadının önemli gördüğü hedef ve değerler için her şeyi yapma ve başarma özgürlüğünün olması olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda özne oluş kavramı hem sürece hem de olanaklara dair bir özgürlüğe karşılık gelmektedir. Güçlenme kavramı da özne oluş kavramıyla birlikte kullanılmakta, özne oluşun genişlemesi olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda güçlenme özne oluş kapsamında yer alan seçimlerin gerçekleştirilmesine ya da etkililiğine işaret eden bir kavramdır.[1] Kadınlar için özne oluşunun sağlanması durumunda ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: Kaynaklar üzerinde kontrol, hareket özgürlüğü, aile yapısına dair karar alma, şiddet riskinin ortadan kalkması, toplum içerisinde söz hakkına ve politika üzerinde etkiye sahip olma.[2]

[1] Emma Samman ve Maria Emma Santos, 2009, Agency and Empowerment: A Review of Concepts, Indicators and Empirical Evidence, Oxford Poverty and Human Development Initiative, Department of International Development, Queen Elizabeth House, University of Oxford. http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/OPHI-RP-10a.pdf

[2] World Bank, 2012, World Development Report, http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1315936222006/chapter-4.pdf