Kadının İşgücü Piyasasına Bağlılığı

Kadının işgücü piyasasına bağlılığı (Women’s labor market/labor force attachment[1]): İşgücü piyasasına bağlılığın ölçümlenmesi istihdam, işsizlik ve bu iki kategori arasındaki geçişlerin göz önüne alınması ile sağlanmaktadır. Burada kadınlar genel anlamda işgücünden istihdam edilmişken ayrılırken, erkekler genelde işsiz oldukları durumlarda işgücünden ayrılmaktadır. Burada çocuk sahibi olma faktörünün göz önüne alınması gerekliliğinin altı çizilmektedir.[2] Çocuk sahibi olan kadınların çalışma yaşamları kreş vb. yeterli altyapının eksikliğinin de etkisiyle uzun bir süre kesintiye uğradığından ve toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü sonucunda belirli sektör ve mesleklerde çalışmak durumunda bırakıldığından, çalışma yaşamında ikincil konuma itilmekte, yatay ve dikey katmanlaşmaya maruz kalmakta ve dolayısıyla da kendisiyle eşdeğer iş yapan erkeklerden daha düşük ücret almaktadır. (Bkz. Yatay katmanlaşma, dikey katmanlaşma)

[1]Angela Cipollone, Eleonora Patacchini ve Giovanni Vallanti, 2012, Women Labor Market Performance in Europe: Trends and Shaping Factors, http://www.neujobs.eu/sites/default/files/event/2012/03/VALLANTI-REPORT_complete.pdf

[2] Katherine G. Abraham ve Robert Shimer, 2001, Changes in Unemployment Duration and Labor Force Attachment, http://home.uchicago.edu/shimer/wp/published/duration.pdf.