Kadının Evde İstihdamı

Kadının evde istihdamı/ Evde çalışma/ Evden çalışma/ Evde çalışan işçiler [1] /Ev tabanlı çalışma (Employment of women at work / Work at home/ Work from home/ Indoor staff / Home based work[2]): Evde çalışma esnek çalışma türlerinden biridir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) evde çalışmayı bir işveren ya da aracı için işçinin seçtiği bir yerde, genellikle işçinin kendi evinde, işveren ya da aracının denetimi olmaksızın bir sözleşme gereğinde bir malın üretilmesi ya da hizmetin sağlanması olarak tanımlamaktadır. Burada evde çalışma ve evden çalışma arasında farklılık söz konusudur; evden kendi işletmesini yönetmek ya da ev ya da bakım hizmetleriyle uğraşmak evde çalışma kapsamına alınmamaktadır.[3]

[1] S. Erdoğdu ve G., Toksöz, 2013, Kadınların Görünmeyen Emeğinin Görünen Yüzü, Türkiye’de Ev İşçileri, Çalışma Koşulları ve İstihdam Serisi, No: 42

[2] Oğuz Karadeniz, 2011, Türkiye’de Atipik Çalışan Kadınlar ve Sosyal Güvencesizlik, Çalışma ve Toplum, 29

http://calismatoplum.org/sayi29/karadeniz.pdf

[3] ILO, 1996, C177-Home Work Convention, (No. 177, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C177