Kadın İşgücü Arzı

Kadın işgücü arzı (Female labor supply[1]): Bir ülkede, istihdamda olup çalışan kişilerin sayısıyla işsiz kişilerinin sayısının toplamı, işgücü arzını oluşturmaktadır.[2] Kadın işgücü arzı da, buradan hareketle, çalışan ve işsiz kadınların tamamı olarak tanımlanmaktadır.

[1] Angela Cipollone, Eleonora Patacchini ve Giovanni Vallanti, 2012, Women Labor Market Performance in Europe: Trends and Shaping Factors, http://www.neujobs.eu/sites/default/files/event/2012/03/VALLANTI-REPORT_complete.pdf

[2] Metin Berber, İstihdam ve İşsizlik, www.metinberber.com/kullanici_dosyalari/file/ist3.doc