Kadın Bütçesi

Kadın bütçesi (Women’s budget):  Bütçelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisine ilişkin düzenlemelere yer verilmesidir. Avustralya bu düzenlemelerin gerçekleştirildiği ilk ülke olmuştur. Pilot uygulama çalışması ile ilk olarak,   “Kadınların Bütçe Programı” başlığı altında düzenleme yapılmış ve bazı eyaletlerinde yürürlüğe konulmuştur. Kadın bütçesi içerisinde engelli ve çocuklara dair  kalemlere de yer verilmektedir. Bu program, bütçenin kadınlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacağı hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olmuştur.[1]

[1] TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 2014, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Komisyon Raporu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yayınları No:14