İstikrarsız Çalışma Biçimleri

İstikrarsız çalışma biçimleri (Precarious forms of work): Özellikle işgücüne katılımın ilk aşamasında karşımıza çıkan istikrarsız çalışma için altı koşuldan söz etmek mümkündür: ‘Mecburi part-time iş, mecburi geçici sözleşme (involuntary temporary contract[1]), atipik çalışma (gece, gündüz, Cumartesi, Pazar vardiyalarını içeren işler), güvensizlik (işi kaybetme korkusu), halihazırdaki işi geçiş işi olarak düşünmek, halihazırdaki işten çalışma saati, ücret bakımından rahatsız konumda çalışmak.’[2] Bu koşulları bir ya da daha fazlasını barındıran istikrarsız çalışma biçimlerinde yer alan kişilerin çoğunluğunu yine kadınlar oluşturmaktadır.

[1] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.

[2] Lefteris Kretsos ve Ilias Livanos, 2012, Precarious Youth Employment in Europe: A Quantitative Analysis.