İşsizlik

İşsizlik (Unemployment): TÜİK işsiz kişileri ‘Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiçbir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı olmayan) kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 15 gün içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler’ olarak tanımlamaktadır. Bu tanım caydırılmış işçileri ve eksik istihdamı kapsamadığından verilen rakamlar kadınlar söz konusu olduğunda oldukça yaygın olarak görülen bu durumları göz ardı ederek kadın işsizliğini yeteri kadar yansıtmamaktadır. Bu anlamda işsizlik ile ilgili verilere bakılırken, eksik istihdam oranlarını ve caydırılmış işçi sayılarını da göz önüne almak gerekmektedir. (bkz. Caydırılmış işçi, eksik istihdam).