İşsizlik Yardımı

İşsizlik yardımı (Unemployment benefits[1]): İş arayan işsiz kişilere devletin belirli bir süre için yaptığı nakdi yardımdır.[2]

[1] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.

[2] Cambridge Dictionaries Online, t.y., http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/unemployment-benefit