İşsizliğe Karşı Koruma

İşsizliğe karşı koruma (Protection against unemployment[1]): ILO’nun bu konudaki kongresinin kararlarına göre ülkeler; kısmi istihdam durumunun koşullarını karşılamak, koruma altına alınan kişilerin sayısını arttırmak, yardım oranını arttırmak, bekleme süresini kısaltmak, yardım ödemelerinin süresini arttırmak, part-time çalışanların işe dair durumlarına duruma bağlı sosyal güvenlik sistemlerini adapte etmek, işsizlere ve işsiz yakınlarına sağlık hizmeti sağlamakla yükümlüdür.[2]

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] ILO, 1988 (No. 168), C168-Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312313