İşe Tutundurma Politikaları

İşe tutundurma politikaları (Job attachment policies): Kadınların ve diğer özel durumu bulunan çalışanların işlerine devam etmeleri için uygulanan esnek çalışma koşulları, doğum izni ya da koçluk desteği gibi destek mekanizmalarıdır. Bu politikaların detaylandırılması ve çeşitliliği kapsayacak şekilde ele alınması kadının güçlenmesi açısından oldukça büyük önem arz etmektedir.