İş Yeri Ayrımcılığı

İş yeri ayrımcılığı (Workplace discrimination[1]): Cinsiyete yönelik ayrımcılığın, başka bir deyişle bir kişiye cinsiyetinden ötürü olumsuz davranış sergilemenin iş yerinde gerçekleşmesidir. Burada mağdur olan kişi çalışan ya da çalışan adayı olabilir. [2] Aynı zamanda ayrımcılığı sergileyen kişi ile ayrımcılığa maruz kalan kişi arasındaki hiyerarşik ilişki de burada belirleyici olabilmektedir.

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] Fair Work Ombudsman, t.y., Workplace Discrimination, https://www.fairwork.gov.au/how-we-will-help/templates-and-guides/fact-sheets/rights-and-obligations/workplace-discrimination