İş Güvensizliği

İş güvensizliği (Job insecurity[1]): Çalışanların çalıştıkları işte sürekli olarak devam edip etmeyeceklerine dair sahip oldukları güven eksikliğidir. Bunun karşısında güvenli istihdamdan bahsedebilmek için sınırsız kariyerlerin, esnekliğin, yeni işveren-çalışan sözleşmelerinin ve kurumsal yapılanmanın söz konusu olmaması gerekmektedir. İş güvensizliğinde her ne kadar güvensizlik üzerinden kurulan bir kültür olsa da bunun özgürleştirici özelliğinden bahseden çalışmalara da rastlamak mümkündür.[2]

[1] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.

[2] Akt. Work and Family Researchers Network, t.y., Job Insecurity, https://workfamily.sas.upenn.edu/glossary/j/job-insecurity-definitions