İş Gücünün Cinsiyet Bileşimi

İş gücünün cinsiyet bileşimi (Gender composition of labor): İşgücüne katılan kadın ve erkek sayısının birbirine oranıdır.