İkame Hipotezi

İkame hipotezi (Substitution hypothesis)[1]:  Hem kadın hem erkek sektörlerinde, kriz zamanlarında maliyet tasarrufu sağlayan stratejilere duyulan ihtiyacın, kadın emeğinin daha yoğun kullanımına yol açtığını iddia eden hipotezdir.

 [1] Özge İzdeş, 2012, Economic cycles and gendered employment patterns in Turkey, The Global Economic Crisis and the Developing World: Implications and prospects for recovery and growth içinde.