Hukukun Üstünlüğü

Hiç kimsenin hukukun üzerinde olmaması; herkesin yasalar önündeki eşitliği.

Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.