Hukuk Devleti

Hukuk devleti, devlet dahil tüm güçlerin hukukla sınırlandırıldığı ve tüm hakların hukukla korunduğu devlet.

Hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri, denge denetleme sisteminin dayandığı iki önemli kavramı oluşturur.

Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.