Hesap Verebilirlik

Hesap verebilirlik yetki, sorumluluk ve görevlerle ilgili sorumlu ve cevap verebilir davranma gerekliliği. Örneğin, yöneticiler hesap verebilir şekilde çalışıyorsa, görevleriyle ilgili eleştiri, talep ya da önerileri dikkate alarak bu yönde hareket eder; bir başarısızlık, yetersizlik, ihlal ya da hilekarlık durumunda, sorumluluğu üzerine alır; sorumlular, kuralların ve yasaların çerçevesinde uyarılır, kınanır yada görevden uzaklaştırma gibi daha ağır yaptırımlara maruz bırakılır.

Hesap verebilirlik, denge denetlemenin özüdür. Vatandaşlar, yönetimde kimin hangi kararları nasıl aldığını bilme hakkına sahiptir. Bu sayede, hukuka aykırı veya toplumun çıkarlarıyla çelişen durumlar tespit edilerek, ilgili yöneticiler sorumlu tutulabilir. Dolayısıyla hesap verilebilirlik, sadece yönetimde açıklık olduğunda, vatandaşlar, işlerin nasıl yürüdüğünü açıkça görebildiğinde mümkündür. Yönetimde açıklığın sağlanabilmesi için etkili işleyen bir hesap verme sürecine, hesap verme sürecinin etkili ve verimli işleyebilmesi için de açık ve şeffaf politikalara ihtiyaç vardır.

Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.