Hesap Verebilirlik

Yetki ve kaynakların bireyle, kurum ve kuruluşlar ( kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum) tarafından amacına uygun ve etkin bir biçimde kullanıldığının denetlenebilmesi anlamına gelir.

Hesap verebilirlik, faaliyetlerin ve ilgili verilen tüm paydaşlarca erişilebilir bir biçimde paylaşılması ve yetkililerin bunlarla ilgili sorumluluk üstlenmesiyle mümkün olur.