Hayvan Refahı

Hayvan refahı sömürülen hayvanların daha iyi koşullarda yaşamaları ve daha iyi koşullarda öldürülmelerini savunan akımdır. Hayvan refahı hayvanların daha geniş kafeslerde yaşamaları, elektroşok yöntemi ile bayıltılarak öldürülmeleri gibi yöntemleri savunurken hayvanların insan menfaati için yaşam haklarının, özgürlüklerinin ellerinden alınmasına karşı çıkmaz. İnsanın hayvan sömürüsüne devam edebilmek, kendini rahatlatmak ve suçluluk duygusunu azaltmak yani aslında yine insan refahını arttırmak için kullandığı bir araçtır.