Hayırsever

Hayırsever toplumun yoksul kesimlerine ya da dezavantajlı konumdaki kesimlerine yönelik ayni ve/veya nakdi yardımlar veya hizmetler sağlayan kuruluşlardır.

Yaşama Dair Vakıf sözlüğünden alınmıştır.