Güvencesiz İstihdam

Güvencesiz istihdam/ Güvencesiz-korumasız işçilik (Vulnerable employment[1] / Vulnerable-fragile labour): İstihdam içerisinde, kendi adına çalışanlar ve aile işçileri bu şekilde adlandırılmaktadır.[2] Bu istihdam biçiminde çalışma koşullarının da enformel ve yoğun sömürüye açık olduğu bilinmektedir.

[1] UN Women, 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change

[2] UN, t.y., Vulnerable Employment, http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/econ_development/vulnerable_employment.pdf