Güvenceli Esnek Çalışma

Güvenceli esnek çalışma [1] (Flexicurity): Bu kavram ilk olarak Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1996-2000) yer almış ve güvenceli ve bu planda esnek bir işgücü piyasasına dair düzenlemelerin gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bundan sonraki kalkınma planlarında da sözü edilen bu kavram, son olarak 2014-2018 yılları için ortaya konan Onuncu Kalkınma Planı’nda kıdem tazminatı, “alt işverenlik, sosyal diyalog, aktif ve pasif işgücü politikaları” ile de birlikte ele alınmaktadır[2].

[1] TİSK, 2008, OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler, https://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/289_oecd_ulkelerinde_kadinlar/pdf_289_oecd_ulkelerinde_kadinlar.pdf

[2] UİS, 2015, İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin Sağlanması, http://www.uis.gov.tr/media/1195/uis_izleme_degerlendirme_raporu51-71.pdf