Gelir Getirici Planlama

Gelir getirici planlama (Income generating scheme): Bu planlama perspektifi kapsamında gerçekleştirilen programlar, katılımcıların mesleki beceriler kazandığı ya da var olan mesleki becerilerini geliştirdiği devamlı eğitim programlarıdır. Bu programların özellikle modern dünya içerisinde kendi kendine yetemeyen ya da özelde yoksulluk sınırının altında olan kişilere yönelik tasarlanması gerektiği ifade edilmektedir. Buradan hareketle, kadınların gelir getirici planlamalar için merkezi konuma sahiptir.[1]

[1] Unesco Principal Regional Office for Asia and the Pacific, 1993, Income Generating Programmes, Appeal Training Materials for Continuing Education Personnel, http://www.unesco.org/education/pdf/413_48e.pdf