Feminizasyon

Feminizasyon (Feminization): Feminizasyon kavramı kadını, bir şirket ya da kuruluşta cinsiyet rollerinin gözden geçirilmesi aşamasında odak noktaya almaya karşılık gelecek şekilde kullanılmaktadır ve kadın oranının arttırılması anlamına gelmektedir.[1] Buradan hareketle iş yerinin ve mesleğin feminizasyonu, bu iş yerinde ya da meslek içerisinde daha fazla kadının yer alması demektir. Emeğin feminizasyonu ise kadınların kayıtlı işgücü piyasasına aktif ve yoğun olarak katılımını ifade etmektedir. Feminizasyon sağlanmış sektörler ve meslekler de bu anlamda kadınların çoğunluğu oluşturduğu sektörlerdir. Yoksulluğun feminizasyonu ya da kadınlaşması (Feminization of poverty[2], Gendered poverty[3]) kavramını ise ilk olarak 1978 yılında Amerika’da kadınların iş gücüne katılımındaki artışa rağmen, yoksul kadın sayısındaki artışı açıklamak amacıyla Diane Pearce kullanmıştır. Bu kavram etrafında yoksullukla mücadele edilirken kadınları ayrıca odağına alan politikaların geliştirilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. 1995’te 4. Dünya Kadın Konferansı Eylem Planı’nın ‘yoksulluğun kadınlaşması’ ifadesini içermesi ile kavramın kullanımı yaygınlaşmıştır. Yoksulluğun kadınlaşması, -bu çalışmada da yer alan- ‘zaman yoksulluğu’ ve ‘çalışan yoksulluğu’nun bazen birleşimi bazen de tek başına bir sonucu olarak görülmektedir ve kadın başlı ailelerdeki yoksulluk ve enformel sektörde düşük ücretle çalışan kadınların hızla artması çerçevesinde tartışılmaktadır. Yoksulluk, ağırlıklı olarak kadınlar tarafından yaşanan bir sorun olarak kabul edilmektedir.[4] (Bkz. Zaman Yoksulluğu ve Çalışan Yoksulluğu)

[1] A. Chepkemei, K. L. Yano, I. K. Kirop, J. K., Kogei ve C. K. Magugi, 2013, Feminization Of the Workplace And Its Effect On Performance: A Case Of Mobile Telephony in Kenya, International Journal of Business & Commerce, 2(5), http://connection.ebscohost.com/c/articles/92609874/feminization-workplace-effect-performance-case-mobile-telephony-kenya

[2] UNFPA, 2007, Women’s Economic Empowerment: Meeting the Needs of Impoverished Women, Workshop Report

[3] UNFPA, 2007, Women’s Economic Empowerment: Meeting the Needs of Impoverished Women, Workshop Report

[4] Ceren Uçar, 2011, Kadın Yoksulluğu İle Mücadelede Sosyal Politika Araçları ve Etkinlikleri, TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a8e0b369dc31550b3ac30/ceren_ucar_tez.pdf