Evi Geçindiren Erkek Yanlılığı

Evi geçindiren erkek yanlılığı evin ekmeğini kazanan erkek yanlılığı (Male breadwinner bias[1]): Ekmeği kazanan erkek modeli asıl olarak ev halkı arasındaki iş bölümlerine dair varsayımlar üzerinden ortaya atılmış bir modeldir. Burada erkek eve para getirir pozisyondayken kadın ise ev içerisindeki farklı yaş gruplarındaki insanların bakımından sorumludur. Bu model asıl olarak erkek için düzenli ve tam zamanlı bir geliri öngörür ve hane içerisindeki diğer aile üyelerin geçimini sağlayacağı kabulüne dayanır (Bkz. Aile ücreti).[2] Bu duruma örnek olarak Türkiye’deki ve dünyanın birçok yerindeki sigorta sistemleri gösterilebilir. Kadınların ücretli işte çalışmamaları durumunda hanedeki erkek üzerinden sigortalanması, birçok örnekte kendi sigortalarının ve sonrasında kendi emekli maaşlarının olmaması kadınların güvencesiz bir hayat yaşamalarına neden olmaktadır.

[1] UN Women, 2014, Reading Paper Series on Care Economy Book

[2] Jane Lewis, 2001, The Decline of The Male Breadwinner Model: Implications for Work and Care, Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 8(2), 152-169.