Evde Bakım Hizmetleri

Ev içi / Evde bakım hizmetleri[1] (Home Care Services): Türkiye Halk Sağlığı Kurumu evde bakım hizmetlerini ‘gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım süresince, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesi’ olarak tanımlamaktadır. Evde bakım için ilk “tercih” ailedeki diğer bireyler ve özelde de kadınlar ya da yine çoğunlukla kadınlar olurken, bu kişilerin yokluğu durumunda bu hizmetler devlet tarafından karşılanmaktadır.[2]

[1] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[2] Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, t.y., Evde Bakım Hizmeti Nedir?, http://ailehekimligi.gov.tr/ana-cocuk-sal/146-evde-bakm-hizmetleri-nedir.html