Ev İşinin İkame Gideri

Ev işinin ikame gideri [1] (Replacement cost of domestic work[2]): Bir işletmenin sahip olduğu bir varlığı bir yenisiyle değiştirmesi durumunda ortaya çıkan maliyet, ikame gideri olarak adlandırılmaktadır.[3] Burada çoğunlukla ücretsiz yapılan ev işinin ikame gideri piyasada bu işler için talep edilen ücretler toplamıdır.

[1] TC Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı, 2015, http://www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/ekonomi-ve-maliye-terimleri%20listesi-110615.pdf

[2] UN Women, 2014, Reading Paper Series on Care Economy Book

[3] Accounting Tools, t.y., What İs Replacement Cost,http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-replacement-cost.html