Ev İşinin Fırsat Maliyeti

Ev işinin fırsat maliyeti (Opportunity cost of domestic work[1]): Fırsat maliyeti, birden fazla olanak söz konusu olduğunda yapılan seçimde, diğer olanak seçilmediğinden uğranan kayba tekabül eder.[2] Ev işi yaparak kadınların yapabileceği diğer işleri yapamaması sonucunda ortaya çıkan kayıp da ev işinin fırsat maliyetidir.

[1] Angela Cipollone, Eleonora Patacchini ve Giovanni Vallanti, 2012, Women Labor Market Performance in Europe: Trends and Shaping Factors, http://www.neujobs.eu/sites/default/files/event/2012/03/VALLANTI-REPORT_complete.pdfhttp://www.neujobs.eu/sites/default/files/event/2012/03/VALLANTI-REPORT_complete.pdf

[2] Betül Güler, t.y., İktisada Giriş [Power Point Sunumu], fbemoodle.emu.edu.tr/file.php/747/Iktisata_Giris_Ders1.ppt